in

Timur Hakkında Söylenenler Ve Cevaplarımız!

Emir Timur ile alakalı Söylenenler ve Gerçekler

Timur Han, bir çok tarihçinin tabiriyle ”bozkırların son göçebe fatihidir. Malesef ülkemizde kendileri bir türlü anlaşılamamakta özellikle toplumsal medya vesilesiyle Timur’a bir çok deyim yerindeyse iftira atılmaktadır.

Timur, hep Müslümanlar ile harp etmiştir. Bu yüzden bir kafirdir.

Cevap: Öncelikle Timur’un ortaya çıktığı coğrafyaya bakacak olursak Orta Asya’da, Timur’un tabiriyle Türkistan’da Müslüman olmayan devlet sayabileceğimiz bir Çin var. Esasen kendileri de Çin üzerine yürürken vefat etmiştir. Gürcistan’a bir çok gaza ve cihad seferi düzenledi. Osmanlı’nın yedi yıl gaza edip alamadığı İzmir’i on beş gün gibi kısa bir zamanda aldı. Kendisi iyi bir Müslüman olduğunu söylemiştir. Timur’un bu mevzu ile alakalı sözleri:

“Saltanat ve devletime bağladığım birinci tüzüğüm şuydu ki, Huda’nın dinine, Muhammed Mustafa’nın şeriatına dünyada revaç verdim. Her yerde ve her süre İslam dinini destekledim.”

“Bu saltanat devletini ele geçirişte bir çok savaş muharebe kılıp o denli emek ve meşakkat çektim. Sonucunda Rabb’ın yardımı, din-i İslam şerafeti, Muhammed Aleyhisselam’a ve onun evlad ve ashabına beslediğim muhabbet ve dostluğumdan dolayı bu büyük saltanatıma sahip oldum.”

Timur Altın Ordu’yu zayıflatmış ve Toktamış’ı yenerek Rusya’nın kurulmasını sağlamıştır.

Cevap: İlk önce Timur ve Altın Orda’nın ilişkisini bilmek gerekiyor. 1375 senesinde Ak Orda hükümdarı Urus Han’dan kaçan Toktamış, emir Timur’a sığındı. Timur onu oğlu gibi gördü ve sevdi. Justin Marozzi ünlü Timurlenk kitabında Timur’un Toktamış’a yaptıklarını şöyle anlatılır:

“Timur, Toktamış’ı eğitmiş, ona savaş ilmini öğretmiş ve 1370’lerin 2. Yarısında, kaç defa onu silahlandırmış, baştan aşağı donatmıştı. Urus’a karşı üst üste yenik düşen Toktamış, her defasında perişan bir durumda Timur’un sarayına sığınmış; sağlığı ve kayıpları yerine geldikten sonrasında, yine yine savaş alanına dönmüştü. Hatta Timur, onun yanı sıra çarpışmaya bile girmişti.”

En sonucunda Timur Han bizzat giderek Urus Han’ı alaşağı etmiş ve Toktamış’ı tahta geçirmişti. Toktamış Ak Orda ve Altın Orda’yı birleştirmişti. Daha sonra ise deyim yereindeyse Vefakar oğul (!) Toktamış Timur bir seferdeyken Maveraünnehri işgal etmeye kalkmıştır. Bunun üzerine Timur’un apar topar dönmesiyle geri çekilmiş. Timur her şeye karşın sitemli bir mektup yazmakla yetinmiştir. Fakat Toktamış tekrardan bu şekilde bir şeye yeltenmiştir. Bunun üzerine kim olsa Timur’un yaptığını yapardı. Burada Timur suçlanmamalı.

Timur madem okadar büyük bir asker ve komutan o zaman neden İstanbul’u alamadı?

Yanıt: Bu cümleyi kuran varsa ki var. Sual o denli gülünç ki. Bu soruya, Harold Lamb’ın “emir Timur” adlı kitabından cevap vermek isterim:”Avrupa memleketlerinde oradan oraya dolaşmakta olan Bizans İmparatoru Manuel, sevinçle ve acele İstanbul’a döndü. Timur’a teslimiyet arz ederek haraç vermeyi kabul etti. Kayserlerin kuvvet ve itibardan düşmüş olan bu torunu, nihayet kendisine Avrupa krallarının hepsinden daha güçlü koruyucu bulmuştu. Haliç’in öbür kıyısında, Cenevizliler de Galata burçlarına Timur’un bayrağını çektiler.”

Görüldüğü üzere zaten Ankara Savaşı sonrası Avrupa Timur dehşeti içindeydi. Bizans İmparatoru Timur’a baş eğmişti.  Burada şu da söylenebilir. O zaman Timur Hristiyan koruyuculuğu mu yaptı? Ne olursa olsun öyle bir şey yok. Kanıtı ise ; kendisine baş eğmeyen İzmir’i aldı.

Timur Asya’yı yakıp yıkmaktan başka bir şey yapmadı.

Cevap: Timur da yeri geldiğinde yağmaladı. Hatta İsfahan’da kafatasından kuleler yapmış olduğu söylenir. Ancak Timur bir tek bundan ibaret değil. Kendisi Cengiz İstilasından sonrasında bir çok harap yerin tekrar onarılmasını sağlamıştır. Orta Asya’da Timur Rönesansı’nın başlamasına öncüllük etmiştir. Onun yardımıyla Çok kıymetli adamlar çıkmıştır. Mir Ali Şir Nevayi, Ali Kuşçu, bizzat kendi torunu Uluğ Bey. Semerkand’ı bir rüya şehir haline getirmek için uğraşmıştır. Çeşitli bağlar bahçeler, köprüler, saraylar yaptırmıştır. Harold Lamb, Timur’un Semerkand’a duyduğu sevgiyi ”yaşlı bir adam genç bir yari iyi mi tutkuyla severse” öyle sevdiğini söyler. Semerkand’ın dış mahallelerine adeta küçümsercesine Bağdat, Şam, Şiraz, Kahire gibi isimler vermiştir. Timur düzen bozmamıştır, seviye kurmuştur.

Timur Türk değildir.

Cevap: Emin olun bu sözü söyleyen Türk’ten daha fazla Türk’tür. Timur Barlas’tır, Barlaslar da Moğol’dur görüşü hakim. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor o tarihlerde bir Türk ve Moğol’u ayırmak çok güçtür. Ek olarak tarih alanının büyük isimlerinden Ahmet Taşağıl onun bir Karluk Türk’ü olduğunu vurgulamıştır. Ki Moğollar’ın kökeni ilgili dahi çeşitli iddialar varken Timur’a direk Moğol demek yanlış olacaktır. Kendisi Türklüğünü bir çok kere söylemiş ve yüceltmiştir. Örneğin Firdevsi’nin mezarı başındaki ünlü sözü yada ”Türklüğü yüceltmek için yaşa, Türk’e kılıç kaldıran eli kır.” sözü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yahudi Bir Türk Boyu – HAZARLAR

10-13 YÜZYILLARDA ORTA ASYA’DA TÜRKLER VE İSLAM (1)