in

Osmanlıların Soyu – Kayı mı ? Gökalp mi ?

Timur Cengiz Han’ın torunuyla evlenip Küregen lakabı aldığından Cengiz Han’ın varisleri oldukları iddiasıyla Moğol imparatorluğunun başına geçti ve genetik olarak Oğuz Han’dan geldikleri iddiasıyla da diğer Türk boylarını Moğol imparatorluğu altında birleştirdi. Zaten devletin dili Türkçe ve Timur da Türkçe konuşurdu. (Ek bilgi: Timur; Cengiz Han soyundan gelmediği için han yerine emir ünvanını kullanabilmiştir.)


Timur, Bayezid’i bu sebeplerle hor gördüğünde (ben Uğuz Han’ın torunu Cengiz Han’ın varisiyim sense alelade bir göçebenin torunusun gibi ifadelerle) Bayezid bunu kabul etmedi ve Timur’a biat etmedi. bunun üzerine Timur Anadoluya akın etti ve Ankara savaşını kazanıp Bayezid’i esir aldı, Anadolu’daki Türk birliği bozuldu ve 10 yıllık fetret devri başladı.

Daha sonra Timur’un oğlu Şahruh; Osmanlı padişahı ıı. Murat’ı yine kendinden küçük gördü ve ona bir hilat gönderip giymesini istedi buradaki mana şuydu; bunu giy ve egemenliğimi tanı. Bu açık tehdit ve hor görme karşısında ıı. Murat ikinci bir yenilgi ve ikinci bir fetret dönemini göze alamayıp, Şahruh’un doğu Anadolu sınırlarına dayanmış olmasından da korkarak gönderilen hilatı giymiş ve onun egemenliğini tanımıştır.

şahruh

Oğuz destanı diyor ki, hanlık Oğuz Han’dan sonra Gün Han’ın hakkıdır ve ondan sonra da bütün Türk kabileleri üzerinde egemenlik Gün Han’ın oğlu Kayı’ya aittir.

oğuzhan

2. Murat hilatı giymiş giymesine ama rekabet içinde olduğu diğer Türki beyliklere, devletlere (İran, Moğol vb) karşı bağımsızlığını göstermek ve hüküm sürdüğü topraklardaki Türk boyları üzerinde iktidarını meşru kılmak için atalarının Kayı han neslinden geldiğine dair bir iddiada bulunmuştur. Bu iddia resmi olarak Yazıcızade’ye yazdırılmış ve Osmanlı seceresinde kayıtlara bu şekilde geçmiştir. Daha sonraları şehzadelere Oğuz, Korkut gibi isimler verilmiş, sikkelere ve savaşta kullanılan toplara Kayı damgaları koyulmuştur.

Elimizde şu bilgiler var;

1- Timur’un Bayezid’e mektubunda “sen alelade bir göçebenin torunusun” demesi.

2- Osman Gazi’nin Karacahisar seferinin ardından adına okuttuğu hutbede “Gökalp (Gök Han) nesliyim” demesi.

3- Osman Gazi yani diğer bir adıyla Osman Alp’in Selçuklu döneminde çok önemli bir alp yani savaşçı/komutan olması. (Yabancı kaynaklar kendisini atı, mızrağı ve yayı olan Attaman(Ataman) adında bir savaşçı olarak anlatır).

çepni-boyu

O dönem Anadoludaki Türk boyları içinde ve hatta yıllar sonra Osmanlıda savaşçı özellikleri ile meşhur olan boy Çepniler idi. Çepniler Oğuzların Üçok kolundan Gökalp (Gök Han)’a bağlı bir boydur. Boyun genel özelliği asi, atılgan, cesur, mert ve savaşçı olmalarıdır. Çepni kelimesi düşmanla savaşan, mert, yiğit, asi, cesur anlamında kullanılmıştır. Çepniler’in bir kısmının Kayı boyu ve diğer boylarla beraber Bilecik yakınlarına yerleştiği bilgisini de hesaba katarsak sonradan adı Osman Gazi/Osman Bey diye değişen Ataman alp’in Çepni boyundan olması en ciddi iddiadır Osmanlıların soyu ile ilgili.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cumhurbaskani-erdogan-putinle-gorusecek-gundem-kudus,-UAyzyZbNU2jCU28CtcwZA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin’le görüşecek: Gündem Kudüs

Michio-Kaku

Michio Kaku Gözünden Osmanlı Devletinin Çöküş Nedeni