in

Hülagü Han – Zalim Bir Yağmacı mı?

hülagü-han-arap

Step yağmacısı değildir. Mengü han tarafında kendisine verilen emirleri tatbik etmiştir. Başıboş da değildir. Bunun cevabını Mengü’nün Hülagü’ye İran seferine çıkmadan önce yolladığı şu fermandan anlayabiliyoruz.

”Amuderya’dan Mısır’a beldelerin uzak yerlerine kadar herkimse senin emirlerini yerine getirip boyun eğiyorsa ikramda bulunup ona çeşitli lütuflar ve özel suyur gamişler(ihsan,hediye) yap.Kafa tutup boyun eğmenlere ise karısı,çocuğu,akrabaları ve yakınları ile elinle kahredip zelil ederek ez.Bunları yaptıktan sonra Irak’a yönel yollarda sürekli yolsuzluk yapan Kürt ve Lurları bertaraf et.eğer bağdat halifesi hizmete ve itaata kalkışırsa ona hiçbir şekilde saldırma.Eğer kibirlenip söyledikleri ve düşündükleri aynı olmazsa onu da diğerlerine kat.Bütün olaylarda dokuz hatun ile meşveret ve kengeşde bulun”

hülagü-han
800 sene önce yaşamış hükümdarın muazzam bir diplomasiyle,barış içinde,kan dökmeden ülkeler fethetmesi görülmüş bir olay değildir.

İran’a geldiğinde önüne gelen yere saldırmamış aksine Azerbaycan, Horasan, Arran, Şirvan, Maveraünnehir Meliklerine haber yollamış. Vassalı oldukları takdirde hakim oldukları yerde hüküm sürebileceklerini söylemiştir.Ve gelip hepsi Hülagü’ye tabiyetini bildirmiş tekrar yönettikleri yerlere memur kılınmışlardır.

200 yıldan fazladır İslam dünyasının başına bela olmuş İsmailileri ortadan kaldırmış,bunu yaparken de defalarca İsmaili lideri Rükneddin Hurşah’a elçiler yollayıp bu işin kan dökülmeden halledilmesini söylemiştir. Hurşah,direnmiş ve sonunda teslim olmuş,buna rağmen Hülagü tarafından iyi karşılanmış ve asil bir Moğol kızıyla evlendirilip Karakurum’a Mengü Han’a yollanmıştır.Daha sonra Mengü han tarafından çıkarılan emirle Hurşah ve ailesi öldürülmüştür.

Tarihte bozkırlı göçebe kültüründen gelen devletler her zaman birbirleriyle savaşmıştır. Hepsi cihangirlik mücadelesi gütmüştür. Selçuklu, Karahanlı, Gazneli, Göktürk, Dokuz Oğuz boyları, Osmanlı, Timurlu devleti, Safevi, Akkoyunlu vs vs.
hülagü-han-savaş
Hülagü’nün Budist olduğunu söyleyen birinci el kaynak yoktur.Kendisi şaman adetlerine göre defnedilmiştir.

Mengü han, Kubilay’a Çin’i fethetmesi için 70.000 ile 80.000 civarında bir ordu tesis etmiştir. Aynı şekilde Hülagü’ye de bu ayarda bir ordu verilerek İran’a yolanmıştır. Moğol komutanı Ket Buga’nın Ayn Calut savaşında sahip olduğu asker sayısı 10.000 civarıdır. Asıl ordunun 7/1’i kadardır ve yardımcı kuvvet olarak Şam-Mısır bölgesinde kalmıştır. Ordunun başında da Hülagü yoktur. Mengü Han öldüğü için savaşa katılamamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ittihak-terakki

Büyük Çöküş – İttihat Ve Terakki

nehire-atarak-idam

Bir İdam Yöntemi – Nehire Atılma